กล้วยไม้บานสะพรั่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554

  
    กล้วยไม้บานสะพรั่ง พร้อมรับนักท่องเที่ยว ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 พร้อมจัดเป็นห้องเรียนกล้วยไม้สำหรับผู้สนใจ ประเทศไทยให้ความสนใจกับเรื่องราวของกล้วยไม้อย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 และในปี 2501 ได้มีการเปิดการสอนวิชากล้วยไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนา งานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกกล้วยไม้ในประเทศไทยมีความพัฒนา จนปัจจุบัน ประเทศไทยมีการปลูกเลี้ยงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผสมเกสร เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เลี้ยงลูกกล้วยไม้ เลี้ยงต้นกล้วยไม้ จนกระทั่งออกดอก ตัดดอกบรรจุหีบห่อและส่งออกเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เชิญชวนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง กล้วยไม้เข้าชมนิทรรศการ ห้องเรียนกล้วยไม้ ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดง ข้อมูลกล้วยไม้ และเส้นทางกล้วยไม้ ตั้งแต่ถิ่นกำเนิดมายังไทย รู้จักบุคคลสำคัญในแวดวงกล้วยไม้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต วิชาการกล้วยไม้ทุกแขนง ผ่านการสาธิตและวีดิทัศน์ อีกทั้งยังมีมุมสำหรับคนรักกล้วยไม้ ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้ ได้ในนิทรรศการห้องเรียนกล้วยไม้ บริเวณอาคารกล้วยไม้ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
26 พฤศจิกายน 2554 , 14:35 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่