51 ปี กองทุนสวนยาง จัดแสดงเส้นทางยางพารา สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     51 ปี กองทุนสวนยาง จัดแสดงเส้นทางยางพารา สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมไฮไลท์ 11 จุด ในงานมหกรรมพืชสวนโลก ในโอกาสครบรอบปีที่ 51 ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เคียงข้างเกษตรกร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่างต้นยางพาราอย่างครบวงจร พร้อมความบันเทิงที่หลากหลาย ตลอด 92 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 14 มีนาคม 2555 ในดินแดนพืชมหัศจรรย์ Rubber Land ยในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ทาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานดูแลเรื่องยางพาราของประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องยางพาราให้แก่เกษตรผู้ปลูกยางพาราและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่องยางพารา ภายใต้แนวคิด เส้นทางยางพารา สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพราะความเป็นอยู่ของมนุษย์ในการดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีค่าจากต้นไม้ที่เรียกว่า ต้นยางพารา นอกจากยางพาราจะเป็นพืชทางการเกษตรที่สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรนับล้านคนแล้ว ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด ระยะเวลากว่า 20 ปี นอกจากนี้ การปลูกยางพารายังสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อเกษตรกร อีกทั้ง ยังช่วยลดภาวะโลกร้อน เสริมสร้างระบบนิเวศ สร้างความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้ยั่งยืนนาน ทั้งนี้ มีจุดสำคัญ 11 สถานีแห่งการเรียนรู้และสาระบันเทิงต่างๆ ได้แก่ รอบรู้เรื่องยาง กับคลินิกยาง เรียนรู้เรื่องราว กับ สกย. รายได้เพิ่มกับการเสริมมูลค่ายาง ร่วมด้วยช่วยกัน กับสถาบันเกษตรกร เรื่องเล่า กับกูรูยาง รื่นรมย์ กับสวนใต้ร่มยาง ริเริ่ม กับการขยายพันธุ์ยาง รักษาสวนยาง กับดินและปุ๋ย รักษ์ยาง กับวิถีพอเพียง รับประกัน กับวิธีที่ถูกต้อง รณรงค์ กับยางแปรรูป ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงสะท้อนวัฒนธรรม 4 ภาค เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกบริเวณเวทีนิทรรศการกลางน้ำ พระผู้ทรงประทาน สืบสานยางพาราไทย ตั้งแต่ช่วยบ่ายถึงค่ำทุกวัน
 
26 พฤศจิกายน 2554 , 15:06 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่