ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ แถลงข่าว งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ แถลงข่าว งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ครั้งแรกที่จัดร่วมกันโดยภาคประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ ประกอบด้วยคนไทย และชาวต่างประเทศที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 7 รอบ 84 พรรษาระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2554 ณ ลานอเนกประสงค์ตลาดจริงใจ ( JJ Market) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีที่แสดงให้ชาวต่างชาติได้รู้ถึงความรักและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยและชาวเชียงใหม่ และเป็นเวทีให้ชาวต่างชาติได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายฤชุชัย โปธา ประธานชมรมคนรักในหลวงนานาชาติ กล่าวว่า งานนี้เป็นครั้งแรกที่จัดมีกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของของขบวนพาเหรด เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมนานาชาติและวัฒนธรรมชนเผ่า นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว และยังจะเป็นเวทีที่จะแสดงออกของคนทุกชาติร่วมกัน สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดงานสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งกิจกรรมบนเวที ตอบปัญหา เล่นเกมส์ ขับร้องประสานเสียง การแสดงต่างๆ กิจกรรมการให้ความรู้การขี่จักรยานถูกกฎและหลักความปลอดภัย กิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรมวาดป้ายผ้ารณรงค์ ในหัวข้อ แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า นิทรรศการ การทำ EM-Ball เวทีเสวนา เรื่อง ร่วมกันทำให้คูเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่ขับขี่จักรยานปลอดภัยเป็นพิเศษ เกษตรอินทรีย์และสวนผักหลังบ้าน ร่วมมหาสามัคคี เดินตอนเช้า คนละนิด เพื่อลดมลพิษและเพิ่มสุขภาพ และ เรื่อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่ข่า กิจกรรมปั่นจักรยาน เดินทางไร้มลพิษ พิชิตดอยสุเทพ 2554 และการเดินชมการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า การประกวดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเดินขบวนพาเหรด วัฒนธรรมนานาชาติ และวัฒนธรรมชนเผ่า จากข่วงประตูท่าแพไปยังตลาดจริงใจ JJ Market และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ณ JJ Market โดยมี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดด้วย
 
26 พฤศจิกายน 2554 , 16:09 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่