เจ้าคณะภาค 7 เจริญพรไปยัง นายกรัฐมนตรีว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้านิ่งได้ อดทนได้ คือผู้ชนะ

  
     พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เจริญพรฝากไปยัง นายกรัฐมนตรีว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้านิ่งได้ อดทนได้ คือผู้ชนะและพึงชนะการกล่าวเหลาะแหละด้วยความจริง
ในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 12,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและคณะสงฆ์ 286 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพรฝากนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ไปยังนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถ้านิ่งได้ อดทนได้ คือผู้ชนะ โดยกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีสติ สามารถอดกลั้น ไม่ก่อเรื่องด้วยวาจา ดังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า พึงชนะการกล่าวเหลาะแหละด้วยความจริง
ในการนี้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีได้รับที่จะนำเรื่องดังกล่าวไปเรียนนายกรัฐมนตรีด้วย
 
27 พฤศจิกายน 2554 , 16:04 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่