กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ UAC ผลิตก๊าซชีวภาพอัด จากก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร

  
     กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ UAC ผลิตก๊าซชีวภาพอัดจ ผลิตจากก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร คาดสามารถลดการนำเข้าน้ำมันปีละ 2.2 ล้านลิตรหรือปีละ 21 ล้านบาท
กระทรวงพลังงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด หรือ UAC ศึกษาวิจัยผลิตก๊าซชีวภาพอัด ภายใต้โครงการ พัฒนาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อการคมนาคมของประเทศ ซึ่งบริษัท UAC ร่วมกับฟาร์มสุกรของบริษัทมงคลแอนด์ซันฟาร์ม จำกัด ดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูงจากมูลสุกรโดยลงทุนกว่า 110 ล้านบาท สร้างโรงงานผลิต ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกำลังผลิต 6-8 ตันต่อวัน หรือ ประมาณ 3000 ตันต่อปี เพื่อพัฒนาคุณภาพของก๊าซชีวภาพจากปศุสัตว์ ให้สามารถใช้แทนก๊าซ CNG เพื่อการคมนาคม โดยจัดส่งก๊าซให้กับ ปตท.เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นก๊าซ NGV สำหรับรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2555 ตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ 60 ตันต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับการเติมรถขนาดเล็กได้ 500 คันต่อวัน หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ได้ 40 คันต่อวัน ทดแทนการนำเข้าน้ำมันดีเซลได้ประมาณปีละ 2.2 ล้านลิตร หรือกว่า 21 ล้านบาทต่อปีออกแบบการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมัน นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายในความร่วมมือทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเพื่อการคมนาคม และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์ ในรูปของ ไบโอมีเธนอัด หรือ CBG จากก๊าซชีวภาพและทดลองใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์ครั้งแรกของประเทศสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพลังงาน และได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพลังงานทดแทนด้วย โดยในอนาคตกรมพลังงานทดแทนเตรียมหาพลังงานทดแทนจากหญ้าเลี้ยงช้าง
 
27 พฤศจิกายน 2554 , 16:04 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่