สหกรณ์เกษตรโครงการหลวงอินทนนท์เปิดตลาดพืชผลและดอกไม้เมืองหนาว พร้อมเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์

  
    
สหกรณ์เกษตรโครงการหลวงอินทนนท์เปิดตลาดพืชผลและดอกไม้เมืองหนาวรับฤดูกาลท่องเที่ยว เริ่มวันอังคารนี้ พร้อมเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์ร่วมกัน 7 สหกรณ์ ในเชียงใหม่-เชียงราย
นางสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จะมีพิธีเปิดเทศกาลพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว ของสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด บริเวณหมู่บ้านขุนกลาง กม.31 ถนนจอมทอ-อินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยนายยิ่ง แซ่ย่าง ประธานสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกจัดนิทรรศการและนำพืชผลการเกษตรและดอกไม้เมืองหนาวมาจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมกับเปิดโครงการพลิกฟื้นธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวง ณ จุดเดียวกัน โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน โดยจะมีการนำเสนอมาตรฐานการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีตัวแทนจาก 7 สหกรณ์ ร่วมโครงการ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านขุนวาง จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แฮ จำกัด สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด จังหวัดเชียงราย นอกจากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาธุรกิจเครือข่ายนำร่องสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงระหว่างชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยและ 7 สหกรณ์ในโครงการ
 
28 พฤศจิกายน 2554 , 13:48 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่