สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ยัน เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเชียงใหม่ หลังคาเรือนละ 5 พันบาท

  
    
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน ให้เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่ หลังคาเรือนละ 5 พันบาท แน่นอน คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยได้ในไม่ช้านี้
นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบเอกสาร คำร้อง และคำรับรองจากท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบอุทกภัยในปีนี้ โดยเฉพาะประชาชนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2554 ซึ่งมีจำนวนมาก ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ไม่ได้จำกัดว่าน้ำจะท่วมกี่วัน แต่ดูที่ความเสียหายและความเดือดร้อน กรณีน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่สามารถเข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเยียวยาจากทางราชการ ตามอัตราหลังคาเรือนละ 5 พันบาท โดยการพิจารณาไม่ได้ระบุว่าจะต้องแนบภาพถ่ายขณะน้ำท่วม แต่ต้องผ่านการรับรองจากท้องถิ่นคือเทศบาลมาแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือทุกราย ขณะที่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลได้รวบรวมรายชื่อครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เสนอไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ครบถ้วนหมดแล้ว เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สรุปมียอดผู้ยื่นคำร้องขอชดเชยประมาณ 3500 ราย จะได้รับการเยียวยาแน่นอน ในขณะเดียวกัน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการเรื่องนี้ เพราะมีการร้องขอมาว่าขอความช่วยเหลือและเดือดร้อนจำนวนมาก ซึ่งทราบว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้ามากแล้ว คาดว่าถ้าดำเนินการด้านเอกสารเสร็จก็จะรีบนำเสนอไปยังส่วนกลางได้เร็ว และอยากให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับภายในเดือนธันวาคมนี้เช่นกัน
 
28 พฤศจิกายน 2554 , 13:50 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่