คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน คนสวนดอกรักการออม

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการคนสวนดอกรักการออม กระตุ้นให้เกิดการออมและการลงทุนเพื่ออนาคตแก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ คนสวนดอกรักการออม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้ความรู้ด้านการวางแผนด้านการเงินและการลงทุนแก่บุคลากร เสริมสร้างนิสัยในการออมเงินและการลงทุนเพื่ออนาคตแก่บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างถูกต้อง ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาแนวทางการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี โดยวิทยากรชั้นนำจากสถาบันการเงิน การให้คำปรึกษาทางการเงินและการบรรยายเกี่ยวกับการเงิน มีการออกร้าน เพื่อให้บริการทางการเงินและการลงทุนจากธนาคารและสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิช ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย บริษัทโตเกียวมารีน บริษัท AIA และบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงความมั่งคั่งของบุคลากร เนื่องจากบุคลากรบางส่วนเป็นลูกจ้างซึ่งมีเงินเดือนไม่สูงมาก จึงได้จัดโครงการคนสวนดอกรักการออมขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ให้สถาบันการเงินเข้ามาให้ความรู้แก่บุคลากร ให้รู้จักการวางแผนออมเงินเพื่อประโยชน์ในระยะยาว นอกจากนี้ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีกิจกรรมการให้ความรู้ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้ การเข้าร่วมการฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ช.พ.ค เนื่องจากบุคลากรของสวนดอกสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค เป็นจำนวนมาก
 
28 พฤศจิกายน 2554 , 14:01 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่