จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างของเชียงใหม่ 17 ราย

  
    
จังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างของเชียงใหม่ 17 ราย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2554 กำหนดขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาโดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม จะมีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ความประพฤติดี มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย สำหรับรายชื่อพ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงใหม่ 17 ราย กลุ่มที่ 1 กลุ่มข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการการเมืองประกอบด้วย นายอิ่นแก้ว บุญสูง นายสุเทพ ประพันธ์ศรี นายสมประสงค์ อินทร์เจริญ นายอุดม อิน ดาบตำรวจสรพงษ์ รัฐชตะวนิชย์ ดาบตำรวจสนิท พุทธเหมาะ นายปิ่นคำ สิริโม นายสมชัย ทิพย์ศรีบุตร นายวิสุทธิ์ ชินธะวรรณ นายอินทร์เนตร เทพกุนา นายประยูร อึ้งจิตรไพศาล นายใจคำ ตุมมาแก้ว กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกร ภาคเอกชน นายกอนแก้ว กันธิวาส นายวิชัย เจริญศรี นายประพัฒน์ โพธินาม นายเกรียงไกร เลิศทำนองธรรม นายอุดม ไตรเชษฐภาดา
ส่วนการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งงานเลขานุการ ผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกรับทุนจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกเดือนๆ ละ 26 ทุน ๆละ 5,000 บาทนั้น ในเดือนนี้มาจากโรงเรียนต่างๆ ใน อ.แม่ริม เมือง แม่แตง ดอยสะเก็ด สันป่าตอง หางดง จอมทอง และแม่แจ่มแล้ว ยังมีการพิจารณาให้ทุนแก่บุตรของคนขับรถสองแถว(สี่ล้อแดง)อีก 4 ราย คือ ด.ช.ณัฐวัฒน์ ธะนันต์ นายวรเชษฐ มาลัยผา บุตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม่ ด.ช.ณัฐภัทร์ เขียวแก่ และ ด.ช.อภิรัตน์ อินทอง
ในการนี้จะมีพิธีมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย คัดเลือกโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร้านกาแล ร้านธันย์พืช (เอเดน) ฝ้ายเฮลท์ฟูดส์ (ร้านเบเกอรี่) ร้านเพชรดอยงาม สวัสดีเจ้า ร้านอาหารสวนผักร้านจีราโซล่า ร้านเพชรดอยงาม ครัวคลาสสิค ในการนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย
 
28 พฤศจิกายน 2554 , 14:21 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่