โครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    โครงการอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดอุปสมบทหมู่พระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีพิธีอุปสมบทขึ้น ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 89 รูป ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือเชิญชวน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการตามวันเวลาดังกล่าว ผู้มีจิตศรัทธาต้องการอุปสมบทหรือร่วมบริจาค รับเป็นเจ้าภาพผ้าไตรพร้อมเครื่องอัฐบริขารรูปละ 3,500 บาท รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า/ภัตตาหารเพล มื้อละ 5,000 บาท รับเป็นเจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ 2,000 บาท หรือรับเป็นเจ้าภาพตามจิตศรัทธา สามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง โทร 053-892909 วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โทร 053-275139 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112595 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 ธันวาคม 2554
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 13:58 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา - นริศรา สวท.เชียงใหม่