พบมหกรรมหนังสือลดราคาครั้งใหญ่ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี ครั้งที่ 18

  
    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี ครั้งที่ 18 เพื่อส่งเสริมการอ่าน มีร้านหนังสือชื่อดังหลายสำนัก ร่วมออกร้านขายหนังสือในราคาประหยัด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเลือกซื้อหนังสือและสิ่งพิมพ์ในราคาถูกกว่าท้องตลาด รวมทั้งเพื่อเป็นการหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาสำนักหอสมุดเพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุด ภายในงานมีกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอนในราคาพิเศษ จากร้านจำหน่ายหนังสือ สำนักพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ทราบแหล่งจัดพิมพ์หนังสือ รวมทั้งสำนักพิมพ์ ได้พบปะลูกค้ามากขึ้น กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม นักเขียนพบผู้อ่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเขียนและนักอ่าน กระตุ้นให้เยาวชนสนใจการอ่านมากขึ้นและช่วยเหลือสังคมและชุมชนด้อยโอกาสทางการอ่าน ในขณะที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจงานในครั้งนี้มาก เพราะมีหนังสือน่าสนใจมากมาย พร้อมการลดราคาครั้งใหญ่ ที่สามารถพบได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ทำให้บรรยากาศงานคึกคักเป็นอย่างมาก พร้อมฝากเสียงสะท้อนถึงผู้เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบันราคาหนังสือสูงมาก แม้แต่หนังสือเด็ก ขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยดูราคาหนังสือในท้องตลาดด้วย นอกจากนี้ ยังถือโอกาสเปิดศูนย์หนังสือ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริเวณอาคารเรียนรวม 3 ชั้น 1 เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายหนังสือตำราเรียน หนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตำราทางวิชาชีพที่หาซื้อไม่ได้ตามร้านหนังสือทั่วไป ซึ่งสามารถสั่งซื้อผ่านศูนย์หนังสือได้ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 14:30 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นริศรา สวท.เชียงใหม่