คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ ครั้งที่ 2 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง

  
    คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์ ครั้งที่ 2 ยิ้มพิมพ์ใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเพื่อนช่วยเพื่อน ครั้งที่ 2 ยิ้มพิมพ์ใจถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานศิลปะภาพพิมพ์ ประกอบด้วย เทคนิค ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ของคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาภาพพิมพ์คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อนำเงินจากการจำหน่ายผลงานศิลปะไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหอนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่นำมาแสดงในงานเป็นความร่วมมือร่วมใจจากนักศึกษาและคณาจารย์ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งแรกได้จัดงานขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เมื่อรวบรวมได้แล้วจะนำส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรง ทั้งนี้ ภาพพิมพ์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานมีราคาเริ่มต้นที่ 1,900 บาท 2,900 บาท 4,900 บาท และ ราคาสูงสุด 6,900 บาท มียอดจองไปบางส่วนแล้ว บางภาพมียอดการจองมากกว่า 2 ราย ผู้ที่รักงานศิลปะและต้องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถชมภาพและสั่งจองภาพได้ที่ ห้องนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา สวท.เชียงใหม่