ชาวเขาจากดอยอินทนนท์ถวายข้าวสารกว่า 7 ตัน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง

  
     ชาวเขาจากดอยอินทนนท์ถวายข้าวสารกว่า 7 ตัน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง พร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการชาวอินทนนท์ถวายพระพรองค์ราชันย์ 84 พรรษา ณ ท้องทุ่งนาบ้านแม่กลางหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวชาวอินทนนท์ในเพื่อที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ประกอบด้วย ชนเผ่าปาเกอะญอ ม้ง ลั๊วะ และชนพื้นเมือง จากอดีตถึงปัจจุบัน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีกินดี พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ห่างไกลยาเสพติด เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชาวอินทนนท์ องค์กรภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระพร
นายกอชิ เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางกล่าวว่า ชาวบ้านทราบข่าวอุทกภัยก็เป็นห่วงจึงได้รวบรวมข้าว 7500 กิโลกรัม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และถวายคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 ตัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตามโครงการธนาคารข้าว เพื่อใช้ประโยชน์ไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นต่อไป
ในงานยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญของชนพื้นเมือง พิธีกี่จือก่อเกอล่า หรือผูกข้อมือสู่ขวัญของชนเผ่าปกาเกอะญอ พิธีเที๊ยะเต๋อ หรือพิธีต่ออายุของชนเผ่าม้ง พิธีของชนเผ่าลั๊วะ และการแสดงของชนเผ่า
 
29 พฤศจิกายน 2554 , 18:14 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่