เชียงใหม่ปรับแนวทางประกาศรับรองพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวโดยให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือให้การรับรอง

  
     เชียงใหม่ปรับแนวทางประกาศรับรองพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวโดยให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือให้การรับรอง เนื่องจากหลายพื้นที่หนาวแล้วแต่ไม่มีสถานีตรวจวัดอากาศในพื้นที่
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่มีสถานีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยา แต่ปรากฏว่าในพื้นที่ประสบภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทันท่วงที จังหวัดเชียงใหม่ได้ให้นโยบายกับทุกอำเภอใช้ข้อมูลจากมิสเตอร์เตือนภัย หรือทางอำเภอเอง โดยให้ดูเทอร์โมมิเตอร์ หากมีอากาศหนาวเย็นต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วันให้ทำหนังสือเสนอจังหวัด โดยจังหวัดจะขอให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือให้การรับรอง เพื่อประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาว เพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการณ์
ล่าสุดอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แจ้งมาว่ามีอุณหภูมิ 10.2 องศาเซลเซียสติดต่อกันสามวันแล้ว ซึ่งจะได้นำเอกสารหลักฐานขอรับคำยืนยันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือให้การรับรองเพื่อประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวเป็นอำเภอที่สามต่อไป หลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้อำเภออมก๋อย กับอำเภอสะเมิงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวไปแล้วสองอำเภอแรก
 
30 พฤศจิกายน 2554 , 13:39 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่