อำเภอสันป่าตอง เตรียมจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7

  
     อำเภอสันป่าตอง เตรียมจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครรลองประเพณี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญา ประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ นายอำเภอสันป่าตอง เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะร่วมแถลงข่าว งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครั้งที่ 7 ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายอำเภอสันป่าตอง กล่าวว่า งานในครั้งนี้ภายใต้ชื่อ งานข้าวเหนียวสันป่าตอง ครรลองประเพณี ศักดิ์ศรีภูมิปัญญา จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง สินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเอง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การออกร้านแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP การประกวดพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง พืชผลทางการเกษตร การแข่งขันส้มตำลีลา การประกวดธิดาข้าวเหนียวสันป่าตอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และกิจกรรมบนเวทีอื่นๆ อีกมากมาย
ข้าวเหนียวสันป่าตอง เกิดจากการกลายพันธุ์ของพันธุ์ข้าวเจ้าเหลืองใหญ่ 10 เมื่อประมาณปี 2498 สถานีทดลองสันป่าตองได้พบว่า พันธุ์ข้าวเจ้าเหลืองใหญ่ที่เกษตรกรปลูกอยู่นั้น มีลักษณะของข้าวเหนียวปะปนอยู่ คุณมณี เชื้อวิโรจน์ นักวิชาการเกษตรของสถานีในขณะนั้น ได้คัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวออกจากพันธุ์ข้าวเจ้าเดิม แล้วนำไปปลูกศึกษาพันธุ์แบบรวงต่อแถว ใช้เวลานาน 7 ปี ข้าวเหนียวที่ศึกษานั้นมีลักษณะที่ดีหลายประการ สายพันธุ์คงที่ไม่กลายพันธุ์ เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ยประมาณ 520 กิโลกรัม ต่อไร่ ข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด น้ำหนักประมาณ 29.6 กรัม ข้าวนึ่งอ่อนนุ่ม ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล ทนต่อสภาพดินเค็ม ด้วยคุณสมบัติที่ดีหลายประการนี้เอง คณะกรรมการข้าวจึงได้พิจารณามีมติให้เป็นข้าวพันธุ์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ ได้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2505 และตั้งชื่อว่า ข้าวเหนียวสันป่าตอง
 
30 พฤศจิกายน 2554 , 15:51 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา สวท. เชียงใหม่