อยุธยา ร่วมสรรค์สร้างสวนองค์กร เสริมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้

  
    อยุธยา ร่วมสรรค์สร้างสวนองค์กร เสริมเศียรพระพุทธรูปในรากไม้ พบได้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมจัดสวนเฉลิมพระเกียรตินอกอาคาร เป็นครั้งที่ 2 ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ได้นำแนวคิด การทำเกษตรบนพื้นฐานความพอเพียง มาใช้ในการจัดสวน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาท ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555 นอกจากนี้แล้วยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ชาวโลกได้รับรู้อีกด้วย
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา คือคำขวัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้ที่เข้ามาชมสวนของจังหวัดอยุธยาในปีนี้ เสมือนได้ชมบรรยากาศของบ้านไม้ทรงไทยภาคกลาง ที่ภายในบริเวณบ้านมีสระน้ำสำหรับเลี้ยงปลา และสร้างศาลาริมน้ำเล็กๆ ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการจำลองการเลี้ยงวัว ควาย โดยเลี้ยงไว้ข้างกองฟาง ที่มีไว้สำหรับเป็นอาหารของมัน มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง และบรรยากาศท้องไร่ท้องนา แต่สิ่งที่น่าสนใจในสวนอยุธยาอีกอย่าง คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ที่จำลองมาจากเศียรพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งมีรากไม้ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ ณ วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา และนับได้ว่าเป็นมรดกโลกที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศ
สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือได้ว่าเป็นสวนที่นำเสนอศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของอยุธยา ในวิถีเกษตรกร และการเกษตรเพื่อลดโลกร้อน และมีความสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งความน่าสนใจของสวนนี้ยังมีอีกมากมาย รอให้ท่านผู้ชมเข้ามาชื่นชม ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
30 พฤศจิกายน 2554 , 16:21 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่