ผู้ประกอบการกว่า 700 รายแห่ยื่นข้อเสนอขอเป็นผู้ประกอบการภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     คณะทำงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 บรรยายสรุปโอกาสในการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า และผลิตสินค้าที่ระลึก การคัดสรรผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ผลิตสินค้าลิขสิทธิ์ เข้าดำเนินการให้บริการในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและดูสถานที่กว่า 700 ราย นายปรีชา สนั่นวัฒนานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน สำนักงานผู้บริหารงานปฏิบัติการ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 กล่าวว่า คณะทำงานตั้งเป้าจะมีผู้มาเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 กว่า 2 ล้านคน แต่ขณะนี้พบว่ากระแสตอบรับดีมาก และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเกินกว่า 2 ล้านคนอย่างแน่นอน ทั้งนี้การคัดสรรร้านค้า ผู้ประกอบการนั้นจะต้องมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานระดับโลก โดยจะพิจารณาผู้ที่เสนอชื่อเป็นผู้สนับสนุนหลักในอันดับต้น ๆ โดยช่องทางที่สามารถเข้าร่วมงานได้คือ ศูนย์อาหาร , ซุ้มเครื่องดื่มอาหารว่าง จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จรูปแล้ว , โซนอาหารเส้น ,คาเฟทิเรีย @ expo center ,ภัตตาคารริมน้ำ ,บริเวณจำหน่ายอาหารพิเศษ ,ร้านขายของทั่วไป และผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งนี้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เป็นมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจเสริมเสน่ห์ ภาพลักษณ์ของงาน สำหรับเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อมาให้บริการในงานมหกรรมพืชสวนโลกนั้น จะพิจารณาความหลากหลายโดยรวมของสินค้าในงาน ความโดดเด่นของสินค้า อาหารและบริการ ระบบการบริหารจัดการ ความเอื้อประโยชน์และสนับสนุนต่อเป้าหมายของงาน งบและวิธีการสนับสนุนการโฆษณาประชาสัมพันธ์แก่งานมหกรรม และผลตอบแทนขั้นต่ำที่เสนอ โดยทั้งนี้จะไม่ดำเนินการมุ่งหวังทางพาณิชย์เป็นหลัก แต่จะเป็นการร่วมประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ซึ่งจะต้องคัดสรรจากสินค้าที่มีมาตรฐานระดับดี ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 กรกฎาคม นี้ โดยคณะกรรมการจะตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือรอบแรก 31 กรกฎาคม 2549 และสรุปผลการคัดเลือก 15 สิงหาคม 2549
 
, อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่