จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่ม จุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 อีก 3 แห่ง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ เพิ่มจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 อีก 3 แห่ง ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 กำหนดจุดรับจำนำ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงสีในพื้นที่ 4 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ไรซ์ สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด โรงสีนายรุ่งรัตน์ สุชนสมบัติ โรงสีสมคิดหนองตุ้ม 2 และโรงสีวัชระกิจ ส่วนโรงสีนอกพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองหลวงทวีกิจ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดจุดรับจำนำ ณ ท่าข้าวพ่อหลวงวิทยา ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรุณพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดจุดรับจำนำข้าว ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ เจดีย์แม่ครัว และบริษัท พิจิตรโรงสีร่วมเจริญ 2 ไรซ์ จำกัด จังหวัดพิจิตร เปิดจุดรับจำนำ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง เพื่อให้จุดรับจำนำเพียงพอกับความต้องการจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกร ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจุดรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 เพิ่มเติม อีก 3 แห่ง โดยเริ่มดำเนินการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.00-18.00 น. ดังนี้ โรงสีในพื้นที่ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์นิคมพร้าว จำกัด โรงสีนอกพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองหลวงทวีกิจ จังหวัดนครสวรรค์ เปิดจุดรับจำนำ ณ ท่าข้าวพรพาณิชย์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีสิงโตทองไรซ์ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดจุดรับจำนำ ณ ท่าข้าวพรพาณิช หนองตอง อำเภอหางดง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2554/55 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสงค์จะจำนำข้าวเปลือกนาปี สามารถติดต่อขอใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เพื่อดำเนินการจำนำข้าวเปลือก ณ จุดรับจำนำ ทั้งนี้ จุดรับจำนำจะมีสัญลักษณ์ธงสีฟ้า มีเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก. ตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเกษตรกรที่ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน อยู่ประจำจุดรับจำนำ ทุกวันตลอดระยะเวลาการรับจำนำในแต่ละวัน หากเกษตรกรนำข้าวเปลือกไปจำนำที่โรงสีซึ่งจังหวัดไม่ได้ประกาศให้เป็นจุดรับจำนำ จะไม่สามารถออกใบประทวนและเบิกจ่ายเงินกับ ธ.ก.ส. ได้ หากพบเห็นการทุจริต สวมสิทธิ เอาเปรียบเกษตรกร หรือพบเห็นสถานที่ใดแจ้งว่าเปิดเป็นจุดรับจำนำนอกเหนือจากสถานที่ที่ได้ประกาศ ขอให้แจ้งเรื่องได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2613 สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2659 ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569
 
30 พฤศจิกายน 2554 , 16:27 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นริศรา สวท.เชียงใหม่