สวนประเทศจีน จัดสวนสวยด้วยต้นหลิว ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
     สวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศจีน จัดสวนสวยด้วยต้นหลิว พบได้ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้รับการตอบรับจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งประเทศจีน ซึ่งในปีนี้ประเทศจีนได้นำต้นหลิว ซึ่งเป็นไม้มงคล ใช้ใบในการพรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ มีกิ่งก้านและใบที่พริ้วไหวไปตามสายลมอย่างสวยงาม เปรียบเสมือนความงามของผู้หญิง มาตกแต่งในสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศจีน นอกจากนี้ ยังได้ตกแต่งสวนด้วยต้นไผ่ ต้นอาซาเลีย และต้นไม้ที่หาดูได้ยาก เช่น ต้นท้อ กุหลาบพันปี และต้นหอมหมื่นลี้ ตกแต่งบรรยากาศโดยรอบแบบเมืองจีน ทั้งนี้ประเทศจีนกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ 4 มีประชากรมากที่สุดในโลก และได้รับการยกย่องในเรื่องสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น กำแพงเมืองจีน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง นอกจากนี้ ยังมีพระราชวังต่างๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะอีกมากมาย
ผู้สนใจสามารถเข้าชมสวนประเทศจีนได้ ในส่วนสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติประเทศจีน ภายในงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
1 ธันวาคม 2554 , 13:08 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่