ฟื้นฟูเวียงกุมกามหลังน้ำลด พร้อม ๆ กับหลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมทั่วประเทศ

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพลังมวลชนฟื้นฟูเวียงกุมกามหลังน้ำลด พร้อม ๆ กับหลายจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมทั่วประเทศ
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพลังประชาชนและข้าราชการ ทำกิจกรรมฟื้นฟูเมืองหลังภาวะอุทกภัย ภายใต้กิจกรรมรวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร ที่วัดเจดีย์เหลี่ยม(กู่คำหลวง) หมู่ 1 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ๆ กับกรุงเทพมหานครซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและทุก ๆ จังหวัดที่มีน้ำท่วม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งวัดเจดีย์เหลี่ยมเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานเวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้พิภพ ซึ่งได้ถูกน้ำท่วมหนักสูงกว่าเมตรเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โบราณสถานและบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังนานหลายวันเสียหายจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวเพื่อฟื้นฟู บูรณะให้เวียงกุมกามซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่กลับคืนสภาพดีดังเดิม
เมื่อครั้งอุทกภัยครั้งล่าสุด โบราณสถานเวียงกุมกาม ถูกน้ำท่วมสูงทั้งบริเวณ มีความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดสำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ได้เสนอของบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมกว่า 30 ล้านบาท
 
1 ธันวาคม 2554 , 14:26 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-อังคณา สวท.เชียงใหม่