วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสืบชะตาขับเคลื่อนนโยบายเกษตรท้องถิ่น

  
    
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสืบชะตาขับเคลื่อนนโยบายเกษตรท้องถิ่น เพื่อการมีกินของชาวบ้านอย่างยั่งยืน 6 – 7 ธันวาคมนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดร. สมคิด แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยถึง การจัดงานสืบชะตาขับเคลื่อนนโยบายเกษตรท้องถิ่น เพื่อการมีกินของชาวบ้านอย่างยั่งยืน ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคมนี้ ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สืบเนื่องจากการเกิดมหาอุทกภัย ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนมาก สาเหตุไม่ใช่เฉพาะดินฟ้าอากาศเท่านั้น แต่เป็นเพราะการทำเกษตรที่ไม่เหมาะสม การปลูกข้าวโพดบนที่สูง เมื่อฝนตกหนัก น้ำจึงไหลบ่าแรง ไม่มีที่กักเก็บ และเกิดน้ำท่วมในที่สุด การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ส่งผลทำให้ราคาน้ำมันและอาหารแพงขึ้น ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและก่อให้เกิดงานนี้ขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลในพื้นที่ เพื่อสร้างระบบเกษตรและภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน ซึ่งงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การสืบชะตาการเกษตร พิธีกรรมต่างๆ ให้ชาวบ้านนำเมล็ดพันธ์ผักมาร่วมบริจาคแลกเปลี่ยนกัน องค์กร ผู้แทนต่างๆ มาพูดคุยนำเสนอต่อองค์กรภาครัฐ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิต ที่มีภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงตนอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้เป็นอย่างดี
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การเสวนาทางวิชาการจากผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้แทนจากองค์กรเอกชน และตัวแทนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรประณีต นิทรรศการเครือข่ายเกษตรทางเลือกหมอเมือง การแสดงดนตรีของวงดนตรีต่างๆ แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืชและทำพิธีมหาสังฆทานเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคกลาง _________________________________________
 
2 ธันวาคม 2554 , 08:40 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา สวท.เชียงใหม่