พิธีวางศิลาฤกษ์ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

  
    หลวงปู่ทอง ศิริมังคโล พร้อมศิษยานุศิษย์ สนับสนุนทุนเริ่มต้นก่อสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล่าสุดมีพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง ณ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สมอาจ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองกล่าวว่าเนื่องจากแต่ละปีจะมีประชาชนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจอมทองจำนวนมาก พระภิกษุสามเณรจากอำเภอตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ก็เข้ารับการรักษาและต้องปะปนกับฆราวาสเนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ.อัครมหากัมมัฏฐานาจริยะ หรือหลวงปู่ทอง ศิริมังคโล พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ได้ดำริให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับรักษาพระภิกษุ สามเณรอาพาธ อำเภอจอมทอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า แม่แจ่มและอำเภอใกล้เคียง เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจอมทอง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ขนาด 120 เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 125 ล้านบาท นอกจากอำเภอตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีบางส่วนของจังหวัดลำพูนที่ส่งผู้ป่วยและพระภิกษุสงฆ์เข้ารับการรักษาด้วย
 
2 ธันวาคม 2554 , 08:48 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่