ผู้ป่วยเอดส์ในเชียงใหม่มีกว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิตแล้วกว่า 5 พันคน องค์กรต่าง ๆ ในเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก

  
    ผู้ป่วยเอดส์ในเชียงใหม่มีกว่า 2 หมื่นคน เสียชีวิตแล้วกว่า 5 พันคน ล่าสุดองค์กรต่าง ๆ ในเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก สู่เป้าหมายที่มีผู้ป่วยเอดส์เป็นศูนย์
องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ 1ธันวาเป็นวันเอดส์โลก โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดกรอบแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปีนี้และอีก 5 ปีข้างหน้าคือสู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ โดยใช้คำขวัญว่า Getting to Zero หรือเอดส์ลดแล้วลดอีก โดยเครือข่ายโรคเอดส์และสถานศึกษาได้รวมพลังจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 30 พฤศจิกายน 2554 องค์การพีเอช เจแปน เปิดโครงการ MJU Youth Corner ณ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 สถาบันการพลศึกษาจัดกิจกรรม Condom Box and World AIDS Day 2011 ณ ห้องประชุมพลบดี ตึกเฉลิมพระเกียรติสถาบันพลศึกษา มีการเปิดกล่องถุงยางอนามัย การแสดงชุด สพล.ร่วมใจด้านภัยเอดส์ สาธิตการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ให้ความรู้ป้องกันเอดส์ และกิจกรรมเปิดปากพูดเรื่องเพศ เอดส์ป้องกันได้ เข้าถึงบริการตรวจเลือดแบบสมัครใจ ณ ลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต มีการปล่อยคาราวานประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายรณรงค์ในสถานบันเทิงทั่วเชียงใหม่ 8 จุด นิทรรศการ ประกวดเต้น ประกวดมิสเตอร์ มิส TG และการแสดงบนเวที มินิคอนเสิร์ตเอเอฟ
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สถานการณ์โรคเอดส์ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 เชียงใหม่มีผู้ป่วยเอดส์ 23,355 คน เสียชีวิต 5,456 คน ชาย 15,974 คน หญิง 7,381 คน แนวโน้มเพศชายเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน 25-39 ปี ผู้ป่วยมีอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมาคือเกษตรกรรมและค้าขาย ร้อยละ 91.8 ติดจากเพศสัมพันธ์ อำเภอป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ในปี 2553 คืออำเภอแม่แตง แม่ริม สันทราย เชียงดาว และฝาง
 
2 ธันวาคม 2554 , 08:49 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-กนกรัตน์-นริศรา-อนุสรา สวท.เชียงใหม่