การประชุมท่องเที่ยวอาเซียนที่เชียงใหม่ปิดฉากลงแล้ว โดยกลุ่มประเทศสมาชิกจะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน และแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยว

  
     การประชุมท่องเที่ยวอาเซียนที่จังหวัดเชียงใหม่เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยในวันสุดท้ายของการประชุมคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายออสก้า พาลาไบยาบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประเทศฟิลิปปินส์ และนายไอ กุสตี้ ปูตู ลัคซากูน่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมแถลงข่าวพร้อมกับคณะทำงานจากประเทศภาคีในอาเซียน นางขนิษฐา มณีโชติผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความสำเร็จของการประชุมท่องเที่ยวอาเซียนในครั้งนี้ คือ หลังจากนี้จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบบูรณาการทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยฟิลิปปินส์รับจะไปรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจในอาเซียนเพื่อไปทำวีดีโอ.เผยแพร่ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะบนเครื่องบินและงานแสดงสินค้าสำคัญโดยวีดีโอ.ดังกล่าวจะแล้วเสร็จต้นปีหน้า หลังจากที่แต่ละประเทศได้รวบรวมส่งต้นฉบับไปที่ฟิลิปปินส์ อาเซียนจะมุ่งเน้นทำตลาดกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น โดยเน้นประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น เช่นออสเตรเลีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน กระตุ้นให้มาท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการเรียนภาษารัสเซีย และภาษาเกาหลี เพราะยังขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนมาก จะมีการเพิ่มความสามารถมัคคุเทศก์ เน้นการท่องเที่ยวสามสาขา คือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวทางเรืองและการท่องเที่ยวเชิงมรดกโลก โดยไทยได้เสนอชื่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ซึ่งได้มีการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยตรง และในอนาคตอันใกล้จะมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติเพื่อการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่ให้กระทบกระเทือนการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิก
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่