พบอุโมงค์น้ำบาดาลจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแสดงภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนรมิตอุโมงค์น้ำบาดาลจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแสดงภายในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงข่าวเปิดสวนน้ำบาดาลอย่างเป็นทางการ พร้อมชวนมาร่วมตะลุยโลกใต้ดิน เนรมิตอุโมงค์น้ำบาดาลจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ สวนน้ำบาดาล ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 และส่งมอบบ่อบาดาล จำนวน 5 บ่อ ด้วย
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และยังมีภารกิจสำคัญอีกหนึ่งภารกิจคือ ขยายผลความสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์หรือในพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ไปสู่ชนบทพื้นที่สูงส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ทั่วประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอื่นๆ จึงได้เข้าร่วมจัดสวนองค์กรในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
ภายในสวนน้ำบาดาล มีการจัดแบ่งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหาความรู้ ประกอบด้วย อุโมงค์น้ำบาดาล ศาลาน้ำบาดาล ส่วนสาธิตการเติมน้ำใต้ดินผ่านระบบหลังคาและระบบสระลานแสดงบ่อน้ำบาดาล และอาคารเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมถวายพระพรออนไลน์ผ่านไอแพด กิจกรรมวอล์คแรลลี่ ลุ้นรับของที่ระลึก การแสดงจากมาสคอตผู้พิทักษ์น้ำบาดาล การแสดงโฟล์คซองของศิลปินล้านนาและเยาวชนเชียงใหม่ การแสดง แสง สี ประกอบดนตรี Lighting Show
 
2 ธันวาคม 2554 , 12:21 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา – อนุสรา สวท. เชียงใหม่