นิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึกแห่งปี Gift Fair 2011 เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
    นิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึกแห่งปี Gift Fair 2011 เริ่มต้นขึ้นแล้ว พบสินค้ากว่า 10 ประเภท ของผู้ค้ากว่า 400 ราย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน นิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึกแห่งปี Gift Fair 2011 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-12 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 20.30 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งนี้ 21 ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของผู้ผลิต โดยเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์ของตกแต่งของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทหัตถกรรม ของตกแต่ง ของที่ระลึก โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นการผลิตในระดับอุตสาหกรรมในครอบครัว ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีมูลค่าการส่งออกของสินค้าหัตถกรรมเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งสามารถช่วยดึงเงินตราจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง
ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 453 ราย รวม 11 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ของที่ระลึก ของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์จากผ้า กระดาษสา จักสานและเส้นใยพืช ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วม ยังมี นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการแสดงผลงานการทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Creative Lanna การสาธิตทางเทคนิควิชาการอุตสาหกรรม ให้บริการปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจ การฝึกอาชีพระยะสั้น ฟรี โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 
2 ธันวาคม 2554 , 14:32 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อนสรา สวท. เชียงใหม่