พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  
    
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และองค์กรภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายประวิน พัฒนะพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรถวายพระพรชัยมงคลในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานเป็นที่รักของประชาชน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ และร่วมกันแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคี ตั้งใจที่จะทำแต่ความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้ร่วมกันกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดี เป็นพลังแผ่นดิน ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สนองพระราชปณิทาน ทำคุณเพื่อแผ่นดิน
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่หลายหน่วยงานยังได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอย่างหลากหลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จัดพิธีถวายพระพร พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะครู ขณะที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ประกอบพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรคุณพ่อดีเด่นด้วย ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ วัดฝายหิน วัดร่ำเปิง วัดอุโมงค์ วัดศรีโสดา และวัดเจ็ดยอด ขณะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดพิธีสมโภชน์พระบรมธาตุดอยสุเทพและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และเครือข่ายต้านโรคร้อน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
2 ธันวาคม 2554 , 15:13 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่