งานคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อัครมหาราชาภูมิ

  
     กองทัพภาคที่ 3 จัดนิทรรศการ 84 พรรษา อัครมหาราชา และคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อัครมหาราชา เย็นศิระเพราะพระบริบาล ที่จังหวัดเชียงใหม่ยิ่งใหญ่ นำโครงการพระราชดำริ 43 โครงการมาจัดแสดง
พลโทวรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 84 พรรษา อัครมหาราชา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จัดขึ้น โดยมี 17 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และองค์กรพันธมิตร ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รวบรวมโครงการพระราชดำริ 43 โครงการ ในพื้นที่มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาในที่เดียว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีความสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในช่วงค่ำได้จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือและตัวแทนร่วมพิธี โดยมีการจัดคอนเสิร์ตเวทีไท เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อัครมหาราชา เย็นศิระเพราะพระบริบาล มีศิลปินต่าง ๆ มากมายมาร่วมคอนเสิร์ตดังกล่าว งานมีระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม นี้ และระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม มีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของกองทัพบกเพื่อปลุกจิตสำนึกรักชาติให้ประชาชนและเยาวชนอีกด้วย
 
3 ธันวาคม 2554 , 21:12 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่