ตัวแทนชาติต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

  
     ตัวแทนชาติต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมจัดกิจกรรมนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พลอากาศเอกกำพล สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์ เจเจมาร์เก็ต ซึ่งชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้ชื่อกิจกรรมนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ โดยมีนายจุ๊ เหว่ย หมิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน การจัดงานดังกล่าวเป็นครั้งแรกของชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้ามาอาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ได้มีชีวิตที่มีความสุขในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ทั้งการเดินขบวนพาเหรดด้วยชุดแต่งกายประจำชาติต่าง ๆ การแสดงบนเวที ในการนี้ตัวแทนชาติต่าง ๆ ได้กล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยต่างแสดงความขอบคุณที่ได้อยู่ในแผ่นดินไทยและชื่นชมพระบารมีและพระอัจฉริยภาพโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้ทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชา มีการจุดพลุ 9 ชุด งานจัดอย่างยิ่งใหญ่ประทับใจ
 
3 ธันวาคม 2554 , 21:12 น. , อ่าน 1265  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่