เวียงท่ากาน โบราณสถานเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

  
     เวียงท่ากาน โบราณสถานเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าชมโบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
เมืองโบราณเวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเพียง 34 กิโลเมตร ตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยบริการรถรางนำเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่หลายจุด และร่องรอยคูเมืองล้อมรอบที่เก่าแก่
ลักษณะของเวียงท่ากาน ตัวเมืองโบราณมีสภาพเป็นเนินสูง เป็นที่ราบลุ่มห่างจากลำน้ำปิงประมาณ 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกมีลำน้ำแม่ขานไหลผ่าน คำว่า "ท่ากาน" ชาวบ้านเล่าว่ามาจากคำว่า "ต๊ะก๋า" ในตำนานเล่าว่า เมื่อก่อน นี้มีกาเผือกตัวใหญ่จะบินลงที่นี้ชาวบ้านกลัวว่าเมื่อบินลงจะทำ ให้เกิดความเดือดร้อนในหมู่บ้านจึงพากันไล่กาหรือต๊ะก๋าไม่ให้มาลง เรียกต่อกันมาว่าบ้านต๊ะก๋า ต่อมาเมือประมาณ ปี 2550 เจ้าอาวาสวัด ท่ากานได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบ้านท่ากาน เนื่องจากคำว่าบ้านต๊ะก๋าไม่เป็น ภาษาเขียน กลางเมืองนี้ประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถาน 3 กลุ่ม ได้แก่ วัดกลางเมืองกลุ่มที่ 1 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีแนวกำแพงล้อมรอบประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังฐาน 8 เหลี่ยมอยู่ด้านหลังวิหารในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ห่างกันประมาณ 4 เมตร ภายใน แนวกำแพงเข้าด้านหน้ามีซุ้มประตูโขงเจดีย์เป็นแบบหริภุญไชยและล้านนา วัดกลางเมืองกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีเนื้อที่น้อยที่สุดโดยใช้แนวกำแพงร่วมกับกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยฐานวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผนังด้านหลังวิหารเชื่อมติดกับลานประทักษิณของเจดีย์ประธานเป็นระฆังฐานสี่เหลี่ยม กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันออกหลังเจดีย์ประกอบด้วยฐานของศาลาโถง 2 หลัง และบ่อน้ำ และวัดกลางเมืองกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยโบราณสถาน 7 แห่ง ล้อมรอบด้วยกำแพง โดยกำแพงด้านทิศตะวันออกเชื่อมกับกำแพงกลุ่มที่ 2 และใช้กำแพงด้านทิศเหนือ ร่วมกัน มีซุ้มประตูโขงเป็นประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า
เมืองโบราณเวียงท่ากาน ได้ทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ยาวนาน แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตโบราณ และการผสมผสานของอดีตกับปัจจุบันอย่างลงตัว สังเกตได้จากการสร้างบ้านเรือนต่างๆ ของชาวบ้านในยุคนี้ ที่ไม่มีการรุกล้ำพื้นที่โบราณสถาน และยังทำเกษตรกรรมบนพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่ง จนเป็นแหล่งที่มาของข้าวเหนียวเลื่องชื่อ สายพันธุ์สันป่าตอง จนถึงปัจจุบัน
 
4 ธันวาคม 2554 , 11:16 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา สวท. เชียงใหม่