แสตมป์ชุด พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตราไปรษณียากร 7 เหลี่ยม สร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

  
     แสตมป์ชุด พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตราไปรษณียากร 7 เหลี่ยม สร้างขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมพิมพ์ตราไปรษณียากรทองคำและเงิน ประกอบพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. พร้อมจำหน่ายวันแรก 5 ธันวาคม 2554 นี้
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดสร้างตราไปรษณียากร 7 เหลี่ยม ครั้งแรกในประเทศไทย ชุดที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จำนวน 3 ชุด เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เป็นภาพเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสต่างๆ จำนวน 7 แบบ นับตั้งแต่ต้นรัชกาลจวบจนปัจจุบันเป็นแบบแสตมป์ ภายใต้แนวคิด พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ชุดที่ 2 เป็นภาพรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับการทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายจากองค์กรระหว่างประเทศ สะท้อนในด้านต่างๆ นอกจากเผยแพร่พระเกียรติคุณพระองค์ในพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้านจนเป็นที่ยอมรับในนานาอารยะประเทศ เป็นแบบแสตมป์ ภายใต้แนวคิด พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วสากล และ ชุดพิเศษชุดที่ 3 ได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฉลองพระองค์บรมขัติยราชภูษิตาภรณ์ เป็นแบบแสตมป์ภายใต้แนวคิด น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญ จัดพิมพ์ในลักษณะตราไปรษณียากรทองคำและเงิน ด้วยแผ่นทองคำแท้ 22 กะรัต แผ่นเงิน ปั๊มดุนนูน ประกอบพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. แสดงถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลครั้งนี้
จำนวนในการจัดสร้างตราไปรณียากร ทั้ง 3 ชุด ชุดที่ 1 จำนวน 1 ล้านดวง ชุดที่ 2 จำนวน 7 แสนดวง และชุดที่ 3 จำนวน 1 ล้าน 2 แสนดวง ราคาจำหน่ายชุดที่ 1 และ 2 ดวงละ 5 บาท ชุดที่ 3 ราคาดวงละ 100 บาท พร้อมจำหน่ายวันแรก 5 ธันวาคม 2554 ผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง และพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่
 
4 ธันวาคม 2554 , 11:39 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่