สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
    งานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 เริ่มต้นขึ้นแล้ว พร้อมเนรมิตพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพรรณไม้นานาชนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2554 ชมฟรีทั้ง 9 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกิจกรรมรื่นรมย์ ชมสวนสวย ชมการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพฤกษศาสตร์ พบกับพืชพรรณไม้แปลก ไม้หายากหลากชนิด ชมการจัดสวนหย่อม สวนถาด การจัดช่อดอกไม้ การแข่งขันการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับภาคเหนือ เพลิดเพลินกับความไพเราะของดนตรีในสวน รวมทั้งการจับการใช้สอยในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและพรรณไม้นานาชนิดในราคาพิเศษ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นงานที่เป็นความภูมิใจของเชียงใหม่อีกงานหนึ่ง เพราะเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ ของภาคเหนือและประเทศไทยที่หาดูได้ยาก ครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์การสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจะรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ แล้ว ยังมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของอำเภอแม่ริม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การทำการ์ดอวยพรปีใหม่ด้วยพรรณไม้แห้ง อาหารป่า คั่วลูกก่อ น้ำสมุนไพร ส่องกล้องดูส่วนประกอบของพืช ทำการ์ดอวยพรปีใหม่ด้วยภาพพิมพ์จากส่วนต่างๆ ของพืช ส่องกล้องดูสปอร์ของพืชกลุ่ม มอส และเฟิน ปลูกเฟิน และสับปะรดสีบนขอนไม้ ทั้งการทำบุหงาใส่ห่อผ้าด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายะเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5384-1234 หรือ www.gsbg.org
 
4 ธันวาคม 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่