เชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นอกจากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเอนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทรงริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เลิกปลูกพืชเสพติด หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจไม้เมืองหนาวทดแทน จนกระทั่งได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นโครงการที่ได้ผลในการทำให้ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ ตลอดเวลาของการครองสิริราชย์สมบัติ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทุกพื้นที่ โดยเฉพาะท้องที่ห่างไกล ทุรกันดาร ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้และศูนย์อื่น ๆในภาคต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมแต่ละพื้นที่ ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ทรงเป็นแบบอย่างของความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อพระราชมารดา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ทั่วทั้งเมือง
 
5 ธันวาคม 2554 , 15:35 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่