หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

  
     หลายองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 รอบ 84 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติพร้อมการแสดงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก งานจัดอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการการที่ดี
ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้ร่วมงานจำนวนมากเช่นกัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนเทศบาลตำบลช้างเผือก จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน
ขณะที่หลายองค์กรก็ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลทั่วทั้งเมือง ทุกที่ว่าการอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบล มีการประดับ ตกแต่งเมืองอย่างสวยงามในช่วงนี้ ทั่วเมืองเชียงใหม่ประดับด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ ธง ตราสัญลักษณ์ โต๊ะหมู่บูชา พร้อมประดับประดาไฟทั้งเมือง
 
5 ธันวาคม 2554 , 20:32 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่