คณะสงฆ์เชียงใหม่ ประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงอย่างยิ่งใหญ่

  
     พิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ อาราธนาพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์ ทั้งจากเชียงใหม่ และลำพูน ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ นั่งปรกแผ่จิตเมตตาเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดทั้งคืน ประกอบพิธีดังกล่าวเป็นครั้งแรกในภาคเหนือ
พระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ประธานฝ่ายสงฆ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยอาราธนาพระมหาเถระทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ทั้งจากเชียงใหม่ และลำพูน มีพระเทพวิสุทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน พระระดับเจ้าคุณ สวดเจริญพระพุทธมนต์ นิมนต์พระเกจิอาจารย์ดังทั่วเชียงใหม่ อาทิ พระครูสิริสีลสังวร หรือครูบาน้อย พระครูประภัศร์ธรรมรังสี หรือครูบาต๊ะรังสี ร่วมสวดนพเคราะห์ยื่นโยงโองการ โดยพระเทพวรสิทธาจารย์ และคณะกรรมการสงฆ์ที่ประกอบพิธีในครั้งนี้ ได้อาราธนาพระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาสูงสุดในภาคเหนือ อายุตั้งแต่ 85 ปีขึ้นไป 5 รูป ซึ่งประกอบไปด้วยพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระเทพวิสุทธิคุณ วัดบุพพาราม พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระครูธรรมโกศล วัดร้องวัวแดง และหลวงปู่คำ วัดพระธาตุดอยสุเทพ นั่งปรกแผ่เมตตาจิตเทียนมหามงคล น้ำ ดิน ไฟ และลม เสริมธาตุทั้งสี่ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพิธีการศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในภาคเหนือ
ในการนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พร้อมด้วย ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมปลูกต้นโพธิ์ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดี นอกจากนี้นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ยังได้แสดงทางวัฒนธรรมแบบภาคกลางแสดงสมโภชในงานด้วย
 
6 ธันวาคม 2554 , 13:03 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ - อนุสรา สวท.เชียงใหม่