รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครสรรหาตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ร่วมชูประเด็นสตรีในสหรัฐอเมริกา

  
     รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หนุนโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีภายใต้กรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่างเปิดรับสมัครสรรหาตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ ร่วมชูประเด็นสตรีในสหรัฐอเมริกา
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มอบทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยมอนตานา (University of Montana) ในความร่วมมือกับศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี โดยมีเป้าหมายสนับสนุนกรอบความร่วมมือข้อริเริ่มลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative หรือ LMI) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากประเทศไทย กัมพูชา ลาวและเวียดนาม จะมีโอกาสได้เดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ และร่วมกิจกรรมเชิงความร่วมมือเพื่อหยิบยกประเด็นสตรี ผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกในโครงการต้องเป็นผู้มีความสนใจอย่างจริงจังในประเด็นสตรีซึ่งมีผลต่อสังคมในวงกว้าง รวมถึงภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อสารมวลชน มีอายุ 25-45 ปี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ศึกษาต่อ หรือเดินทางในสหรัฐฯ หรือมีในระยะสั้นๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะปิดรับสมัครวันที่ 10 ธ.ค.นี้
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ http://chiangmai.usconsulate.gov/ หรือเว็บไซต์ของศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://wsc.soc.cmu.ac.th/index.html
 
6 ธันวาคม 2554 , 13:29 น. , อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่