การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมระบบไฟฟ้า พร้อม 100% ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมระบบไฟฟ้า พร้อม 100% ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ทั้งเตรียมทีม Hotline 3 ทีม เพื่อเข้าแก้ไขจุดที่ไฟฟ้าขัดข้องทันที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ด้วยการดูแลระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่งาน ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ในการจ่ายไฟ ไม่มีปัญหาไฟตก ไฟดับ และมีความเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า นายปรีชา ทรงศิริทัตต์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมไว้ 3 ด้าน ดังนี้ สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 เป็นสถานีไฟฟ้าหลัก ที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่งาน ด้านระบบไฟฟ้า ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและจัดทีม Hotline เป็นชุดเฉพาะกิจ เพื่อดูแลระบบไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมได้ซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กรณีเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉิน ในพื้นที่อำเภอเมืองและหางดง มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอุปกรณ์ป้องกัน และ อุปกรณ์ตัดวงจร ภายในงาน ทั้งยังตรวจสอบ ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด และส่องหาจุดร้อนในระบบไฟฟ้าแล้วทำการแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นคง และมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เตรียมวงจรสำรองเพื่อจ่ายไฟทดแทน จากสถานีไฟฟ้าใกล้เคียง ได้แก่ วงจรสำรองลำดับที่ 1 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 3 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จำนวน 2 วงจร และวงจรสำรองลำดับที่ 2 สถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 4 บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 วงจร เตรียมความพร้อมของพนักงาน รถยนต์ รถเครน อุปกรณ์สำรอง เพื่อพร้อมสำหรับการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีฉุกเฉิน เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบบเคลื่อนที่ ขนาด 500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง เตรียมพร้อมในบริเวณงาน
ระบบทั้งหมด สามารถทำให้ระบบไฟฟ้าบริเวณงานมีความมั่นคง ป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง และหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำให้ไฟฟ้าดับ ก็จะสามารถจ่ายไฟทดแทน ลดปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลานานได้ เป็นการสนับสนุนการจัดงาน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวตามนโยบายของภาครัฐต่อไป
 
6 ธันวาคม 2554 , 13:34 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่