จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2554-2555

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ทั้งจัดตั้งศูนย์อำนายการเฉพาะกิจ อนุมัติวงเงินช่วยเหลือราษฎรอำเภออมก๋อยแล้ว และเตรียมขอขยายวงเงินในการจัดหาเครื่องกันหนาวให้ประชาชนซึ่งคาดว่าปีนี้จะหนาวกว่าทุกปี
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของภาคเหนือ ปี 2554 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะ ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรก ทำให้อากาศเย็นลงและมีหมอกในตอนเช้า มีฝนบางช่วง ทั้งนี้ ยังมีคลื่นกระแสลมตะวันตก นำความชื้นจากทะเลอันดามันเคลื่อนที่ผ่านช่วงกลางฤดูหนาวเดือนธันวาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 เป็นช่วงหนาวที่สุดของปี มวลอากาศเย็นมีกำลังแรงขึ้นและเสริมปกคลุมบ่อยขึ้น ทำให้มีอากาศหนาวเย็นทั่วไปและหนาวจัดบางพื้นที่ โดยเฉพาะตอนบนของภาค เทือกเขายอดดอยมีน้ำค้างแข็งได้ และช่วงปลายฤดูเดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง อากาศอุ่นขึ้นอย่างช้าๆ และสิ้นสุดฤดูหนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และฤดูหนาวปี จะหนาวกว่าปีที่แล้ว
จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ดังนี้ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำแผนป้องกันและแก้ไข พร้อมสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ภาพรวม พบราษฎรผู้ได้รับผลกระทบและประสบภัยหนาว ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาว ทั้งสิ้นกว่า 4 แสน 6 หมื่น ราย แยกเป็นประเภทผ้าห่มนวม จำนวนกว่า 3 แสน 6 หมื่นผืน ผ้าห่มไหมพรม จำนวนกว่า 4 หมื่น 5 พันผืน และเสื้อกันหนาว จำนวนกว่า 6 หมื่นตัว และจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ประกาศให้อำเภออมก๋อยและอำเภอสะเมิงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาวแล้ว
ในส่วนของการช่วยเหลือ จังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จัดหาผ้าห่มนวมแล้ว จำนวน 4 พันผืน แจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อยแล้ว ทั้งยังรับเงินสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน นำผ้าห่มแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ในพื้นที่อำเภออมก๋อย กัลยาณิวัฒนา สะเมิง แม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 1 หมื่น 5 พันผืน ทางจังหวัดได้เตรียมการขออนุมัติปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ขอขยายวงเงินในการจัดหาเครื่องกันหนาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด
 
6 ธันวาคม 2554 , 15:06 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่