สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชาวไทยดูจันทรุปราคา วันที่ 10 ธันวาคมนี้

  
    10 ธันวาคม สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ชวนชาวไทยดูจันทรุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย หากพลาดชมต้องรออีก 3 ปีข้างหน้า ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ส่งท้ายปี พ.ศ. 2554 และเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยครั้งที่ 2 ของปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ ณ ลานร่ม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ดวงจันทร์จะเริ่มเข้าสู่เงามืดของโลกตั้งแต่เวลา 19.46 น. และเข้าสู่ช่วงจันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 21.06 น. ถึง 21.57 น. คิดเป็นระยะเวลาจันทรุปราคาเต็มดวงยาวนานถึง 51 นาที ในขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทางทิศตะวันออกสูงจากเส้นขอบฟ้าประมาณ 40 องศา นอกจากนี้ คนไทยยังมีโอกาสเห็นจันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดี ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยาก ซึ่งปรากฏการณ์จันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดี เกิดจากดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี โคจรมาอยู่ในเงามืดของดาวพฤหัสบดี ทำให้คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ไอโอค่อยๆเคลื่อนที่หายไปหลังดาวพฤหัสบดี ในเวลา 18.12 น. และเคลื่อนที่ออกจากเงามืดของดาวพฤหัสบดีในเวลา 21.22 น. ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ไกลจากโลกมาก จึงต้องมองผ่านกล้องโทรทัศน์ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 50 เท่าขึ้นไป
ทั้งนี้ หากพลาดชมจันทรุปราคาเต็มดวงคราวนี้คนไทยต้องรออีก 3 ปี จึงจะได้ชมจันทรุปราคาเต็มดวงในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 และครั้งถัดไปในวันที่ 4 เมษายน 2558 ทั้งนี้ผู้เข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงโทรศัพท์แจ้งความจำนงไปที่หมายเลข 0 5322 5569 ต่อ 305
 
6 ธันวาคม 2554 , 17:14 น. , อ่าน 1158  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่