อำเภอกัลยาณิวัฒนาเลื่อนพิธีเปิดศูนย์ราชการ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย อาจต้องเลื่อนพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
จากการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนา และการเตรียมความพร้อมจัดพิธีเปิดศูนย์ราชการอำเภอกัลยานิวัฒนา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อาจต้องเลื่อนพิธีเปิดออกไปเป็นประมาณเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2555 เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลายหน่วยงานประสบปัญหาอุปสรรคด้านขาดแคลนแรงงาน ซึ่งต้องมีการขยายเวลาก่อสร้างตัวอาคารที่ว่าการอำเภอออกไปเป็นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2554
สำหรับอาคารที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ อาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในส่วนอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 5 หลัง ยังคงรอการเชื่อมไฟฟ้าภายในบ้าน อาคารโรงอาหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 95 สุขาหญิง-ชาย ร้อยละ 30 และรั้วที่ว่าการอำเภอ จะแล้วเสร็จในสิ้นเดือนมีนาคม 2555 ในส่วนระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบประปา สามารถใช้งานได้แล้ว ส่วนระบบบาดาล ผู้รับเหมาขอซื้อแบบเสนอราคาไป 2 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นประกวดราคา
สำหรับอาคารสถานีตำรวจภูธร อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการด้วยความล่าช้าเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานเช่นกัน ตามสัญญาต้องแล้วเสร็จและส่งมอบอาคารภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งคาดว่าไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา อาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจ 3 หลัง หลังละ 10 คูหา รวมทั้งหมด 30 คูหา ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 70 นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างเรือนแถวเป็นบ้านพักข้าราชการตำรวจด้วยซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำหรับการปรับปรุงเส้นทางสายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์-บ้านห้วยบะบ้า รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ ประสบปัญหาบริเวณถนนหมายเลข 1265 เนื่องจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในการดำเนินการจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง และติดตั้งป้ายจราจรเพิ่ม โดยได้ประสานแขวงการทางแม่ฮ่องสอนแล้ว
จากปัญหาดังกล่าว ล่าสุดที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขา แจ้งกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดออกไปเป็นประมาณเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2555 โดยได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดด้วย
 
6 ธันวาคม 2554 , 17:25 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อนุสรา สวท.เชียงใหม่