สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมใจต้านภัยเอดส์

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ขณะที่เยาวชนมีความเห็นว่า ควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือหากมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ณ เฮือนสุขภาพ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดซุ้มเพื่อให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์สาธิตและบริการกามโรคและโรคเอดส์ที่ 10 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิศักยภาพ คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย เชียงใหม่ ศูนย์ลดอันตราย โครงการ Molus เครือข่ายผู้ติดเชื้อ โครงการพันธกิจเอดส์ และบริษัท DKT Healthcare นอกจากนี้มีการแสดงของนักศึกษาชมรมคนรักสุขภาพ พร้อมกับการบรรยายความรู้เรื่องเอดส์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดกิจกรรมต้านภัยเอดส์ในสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเกิดการตื่นตัว ตระหนักถึงการเรียนรู้ป้องกันตัวเองและไม่เข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ เนื่องจากแนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่นักศึกษาโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ได้ตระหนักถึงการป้องกันตัวเองจากเชื้อเอดส์ โดยหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือหากมีเพศสัมพันธ์ควรสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเป็นช่องทางนำไปสู่การติดเชื้อเอดส์ได้
จากสถิติการติดเชื้อเอดส์รายใหม่ของประเทศไทยมีมากกว่าหมื่นราย เฉลี่ยวันละ 300-400 คน ส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ติดเชื้อเฉลี่ยวันละ 3 ราย เสียชีวิตวันละ 2 ราย หรือใน 60 คนจะมีผู้ติดเชื้อ 1 ราย
 
7 ธันวาคม 2554 , 16:20 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา-อนุสรา สวท. เชียงใหม่