งานโครงการหลวงประจำปี 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดปลายเดือนนี้

  
     งานโครงการหลวงประจำปี 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดปลายเดือนนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คาดการณ์มีรายได้สะพัด 6 ล้านบาท
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวงประจำปี 2554 ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดตั้งมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาและชาวไทยบนพื้นที่สูง ให้ปลูกพืชเมืองหนาว และพัฒนาอาชีพ ทดแทนการปลูกฝิ่นและพืชเสพติดจนได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าโครงการหลวงสามารถลดจำนวนพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างได้ผลและเป็นโครงการที่ได้ผลเป็นรูปธรรมเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่ให้ปลอดจากสารเสพติด งานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยจะจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตผลโครงการหลวงทั้ง 38 แห่งในราคาประหยัด โดยมีศิลปินดารา ร่วมงานทุกวัน ตั้งเป้ามีรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 6 ล้านบาท
สำหรับงานโครงการหลวงจัดเป็นประจำทุกปี ในงานจะมีพืชผักเมืองหนาวที่ได้รับการทดลองจากโครงการหลวงใหม่ ๆ มาแสดงและจำหน่าย โดยปีนี้มีพืช ผัก แนะนำคือ ส้มพันธุ์ใหม่ ชาหงส์ ดอกไม้พันธุ์ใหม่ ต้นอ่อนบร็อคโคลี่ ไม้ดอกไม้ประดับ น้ำพลัมเข้มข้น โดยผู้ชมงานสามารถเลือกซื้อกระเช้าของขวัญที่บรรจุด้วยผลิตผลโครงการหลวงทั้งของสดและของแปรรูปเพื่อนำไปเป็นของขวัญฝากญาติมิตรในช่วงปีใหม่ได้ด้วย
 
7 ธันวาคม 2554 , 17:36 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่