สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานมหกรรม พืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก วันที่15 มกราคม 2555 ขณะที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเปิดงานอย่างไม่เป็นทางการตามกำหนดเดิม
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กำหนดการล่าสุดได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2554 อย่างเป็นทางการ โดยเตรียมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ในช่วงเย็นของวันที่ 15 มกราคม 2555 ขณะที่กำหนดเปิดงานเดิมวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น. นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลอง 3 โอกาสสำคัญของคนไทย คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ.2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2555
สำหรับสถานที่จัดงานนั้นพร้อมแล้วสำหรับเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชม ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพืชสวน การแสดงพันธุ์ไม้สวยงามที่หาชมได้ยากกว่า 2,500 สายพันธุ์ การแสดงสวนแสงแห่งจินตนาการ การแสดงโชว์พิเศษสุดอลังการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงนิทรรศการด้านพืชสวนหลากหลายรูปแบบ การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ การแสดงสวนนานาชาติจากกว่า 30 ประเทศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนานาประเทศ และ 39 สวนจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศจะจัดแสดงสวนเฉลิม พระเกียรติฯ ในงานยังมี Giant Flora View หรือชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่สามารถชมทัศนียภาพในมุมสูง
 
8 ธันวาคม 2554 , 11:51 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่