นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครวัณโรค Mr.TB

  
    นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครวัณโรค Mr.TB ซึ่งเป็นช่องทางการให้ความเข้าใจเรื่องวัณโรคแก่ประชาชน
เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครวัณโรค เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวัณโรคอย่างเชี่ยวชาญและมีทักษะในการเผยแพร่ความรู้ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีขนาดของปัญหาด้านวัณโรคสูง ซึ่งมีทั้งหมด 22 ประเทศ นอกจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์จะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เชื้อโรคกลับมาระบาดอีกครั้งแล้ว ยังมีปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทเข้าเขตเมือง แหล่งชุมชนแออัด ผู้ต้องขังในเรือนจำ และที่สำคัญแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายมาจากประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้วัณโรคกลับมาสร้างปัญหาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเชื้อวัณโรคดื้อยาที่ยากต่อการรักษาและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รู้เท่าทัน มีการเฝ้าระวังการเกิดโรคและเข้าถึงการรักษาได้ในระยะแรกจะช่วยให้การควบคุมโรคได้ผลดีที่สุด นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า คนที่เป็นวัณโรคมีทั้งแสดงอาการและไม่แสดงอาการ แต่ก็มีเชื้อแฝงอยู่ ทันทีที่ไอจามก็สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้ ที่ผ่านมา Mr.TB ได้เสียสละแรงกายแรงใจ ทำเพื่อประชาชนมาตลอด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุมโรคนี้เป็นอย่างมาก
วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขในหลายประเทศ ครั้งหนึ่งผู้ป่วยวัณโรคเคยลดจำนวนลงจนอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของวัณโรคมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จนปี 2536 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัณโรคเป็นภาวะฉุกเฉินสากลที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยวัณโรคประมาณ 16-20 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในระยะแพร่เชื้อเสียชีวิต ปีละประมาณ 19 ล้านคน
 
8 ธันวาคม 2554 , 12:52 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - อังคณา - อนุสรา สวท. เชียงใหม่