มูลนิธิโครงการหลวงเผยแพร่การพัฒนาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  
     มูลนิธิโครงการหลวงเผยแพร่การพัฒนาไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ผลดี ล่าสุดทดลองปลูกองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ดได้ผลดีเป็นที่นิยม
นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา หัวหน้าฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวงเปิดเผยว่ามูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ UNODC ของสหประชาชาติได้ริเริ่มไปเผยแพร่ความรู้ในพื้นที่เคยปลูกพืชเสพติดใน 2 หมู่บ้านในบ้านลาวสูง แขวงไทรบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดบุคลากรไปอบรมและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนเดือนละครั้ง ล่าสุดได้ส่งเสริมปลูกองุ่นพันธุ์ Beauty Seedless เป็นองุ่นพันธุ์ไร้เมล็ด ซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกับสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตที่ได้มีรสหวาน ให้ผลผลิตดี นอกจากนี้ยังได้ทดลองปลูกผักกาดเขียว ผักกาดขาวปลี ให้ผลผลิตดี เป็นที่น่าพอใจ ปัจจุบันมีสมาชิก 21 ราย สามารถขายผลผลิตได้ 7 ล้านกีบหรือกว่า 4 แสนบาท พืชผักปลอดสารเคมี ปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคในขณะนี้ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ความสำคัญกับโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวอย่างมาก ไม่เพียงองุ่นเท่านั้น ยังมีไม้ดอก ไม้ผล มะม่วง พีช และปรับปรุงพันธุ์ข้าว โดย UNODC ได้ขอให้ขยายไปอีก 28 หมู่บ้าน ปีนี้ขยายไป 10 หมู่บ้าน โครงการดังกล่าวนับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เป็นที่นิยม และมั่นใจในความปลอดภัยของผู้บริโภค
นอกจากนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้เผยแพร่การพัฒนาไปยังประเทศโคลัมเบียซึ่งมีปัญหาด้านปลูกพืชเสพติด โดยไทยได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้ โคลัมเบียสนใจกระบวนการตลาดและกระบวนการคัดบรรจุ โดยไทยได้รับความรู้เรื่องการปลูกกาแฟอาราบิก้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐานของโลกจากโคลัมเบีย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ อาฟกานิสถานอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาล ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ ก็ให้ความสนใจในการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกัน
 
8 ธันวาคม 2554 , 14:47 น. , อ่าน 1163  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อังคณา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่