นักวิชาการสาธารณสุข ระบุ โอกาสรอดของเด็กจากแม่ติดเชื้อเอดส์มีสูง เด็กสามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปได้

  
    นักวิชาการสาธารณสุข ระบุ เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอดส์นั้นมีโอกาสไม่ติดเชื้อ สูงถึง ร้อยละ 90 เด็กสามารถใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปได้
ปัจจุบันโรคเอดส์ ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สถิติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพบว่า ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มากกว่าหมื่นราย วันละ 3 ถึง 4 ร้อยราย สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อวันละ 3 ราย ตายวันละ 2 ราย โดยปัจจัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ และพบมากที่สุดคือ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน สาเหตุรองลงมา คือ การมีเพศสัมพันธ์ โดยกลุ่มเสี่ยงจากการเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือ กลุ่มชายรักชาย และอีกสาเหตุหนึ่งที่สามารถติดต่อเชื้อเอดส์ได้ คือ จากแม่สู่ลูก อย่างไรก็ตามมีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ว่าโอกาสที่ลูกเกิดจากแม่ติดเชื้อเอดส์แลเวไม่ติดเชื้อด้วยนั้นพบมากขึ้น โดยนายวิฑูร วงศ์ทิพ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอดส์ นั้นมีโอกาสรอดและโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อจากแม่ สูงถึงร้อยละ 90 เด็กสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ดูแลเด็กหลังจากแม่เสียชีวิต จึงควรมีการพิจารณาให้ดีก่อน สำหรับแม่ที่ติดเชื้อและคิดจะมีลูก
นักวิชาการสาธารณสุข ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันเชื้อเอดส์มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ การคิดวัคซีนป้องกันนั้นจึงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเชื้อจะมีการกลายพันธ์ไปเรื่อยๆ สิ่งที่ทำได้ขณะนี้คือ รณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อให้ตระหนักและรู้จักวิธีการป้องกันเชื้อเอดส์อย่างถูกต้อง สำหรับวิธีการดูแลตัวเองของผู้ที่ติดเชื้อนั้น ให้ดูแลเหมือนกับคนปกติทั่วไป แต่สิ่งที่ต้องระวัง ควรหลีกเลี่ยงสถานที่หรือตัวนำพาหะเชื้อโรคต่างๆ เนื่องจากร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอ และมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรคได้ง่าย อันเนื่องจากความบกพร่องของภูมิคุ้มกัน
 
8 ธันวาคม 2554 , 15:16 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อนุสรา – นริศรา สวท. เชียงใหม่