งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554 เริ่มต้นขึ้นแล้ว

  
     งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554 เปิดอย่างอลังการ พร้อมผู้เข้าชมงานคับคั่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น 2 วัน กิจกรรมมีมากมายทั้งนิทรรศการภาพถ่าย สิริสมจุฬาสถาน ณ อาคารรัศมีทัศนา การแสดงนาฏศิลป์ กาดหมั้วกาดเมือง พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาหน้าพระอนุสาวรีย์ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงนาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้านล้านนา สาธิตการจัดเครื่องสักการะ การทำตุง ทำโคม จัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม พบสินค้า OTOP 5 ดาว ได้ในงานนี้
หม่อมหลวงปนัดดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า งานวันนี้เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี เพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเจ้าดารารัศมี ที่มีมากมายนานัปการ และด้วยพระราชจริยวัตร ที่ทรงมีความเป็นสุภาพชน เป็นแบบอย่างของสตรีล้านนา ทุกคนต่างชื่นชมในความเรียบร้อย อ่อนน้อม พอเพียง ทั้งยังทรงสนพระทัยในศิลปะ วัฒนธรรมและหัตถกรรม พระองค์เจ้าดารารัศมีมีส่วนช่วยให้ประเทศสยามและเชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม หากขาดพระองค์เชียงใหม่อาจไม่เป็นอย่างทุกวันนี้ พระองค์ทรงเป็นเจ้านายพระองค์สำคัญที่เชื่อมโยงล้านนากับรัตนโกสินทร์ จนเกิดความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระธิดาองค์ที่ 11 ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับราชการฝ่ายในและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาพระราชอิสริยยศ เป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ถือเป็นตำแหน่ง พระมเหสีราชเทวีพระองค์หนึ่ง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต ได้เสด็จกลับไปประทับที่เมืองเชียงใหม่ และสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ณ สวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
9 ธันวาคม 2554 , 12:08 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – นริศรา - อังคณา สวท. เชียงใหม่