เทศบาลตำบลช้างเผือกแจ้งเตือนการระมัดระวังปัญหาหมอกควันและอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง

  
    เทศบาลตำบลช้างเผือกแจ้งเตือนให้ประชาชน ระมัดระวังปัญหาหมอกควัน ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน แก๊สหุงต้ม รวมไปถึงวัสดุเชื้อเพลิงต่างๆ เพื่อระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง
นายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก เปิดเผยว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวเอื้อต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียต่อทรัพย์สินและชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ เทศบาลตำบลช้างเผือกจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนได้ช่วยกันระมัดระวังไม่เผาใบไม้ ขยะ เศษวัสดุ อันอาจทำให้เกิดหมอกควัน ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ และอุบัติเหตุจากกการเดินทาง ในขณะเดียวกันขอความร่วมมือระมัดระวังเรื่องอัคคีภัย ด้วยการช่วยกันตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน ใช้ถูกต้องตามกำลังไฟฟ้า หากเก่า ชำรุด ควรเปลี่ยน ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้ได้ ไม่เสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้ ปิดเตาแก๊ส ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน เก็บกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ไม่มีวัสดุเชื้อเพลิงหรือวัตถุติดไฟง่ายภายในบ้าน กำจัดเศษใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ไม่ปล่อยให้เด็กและคนชราอยู่บ้านตามลำพัง และควรมือเครื่องมือดับเพลิงไว้ป้องกันเบื้องต้น กรณีเกิดเพลิงไหม้ให้แจ้งที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลช้างเผือก หมายเลขโทรศัพท์ 053 217923 ต่อ 26 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือแจ้งให้ชัดเจนว่าเพลิงไหม้อะไร ที่ไหน เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการระงับอัคคีภัย
 
9 ธันวาคม 2554 , 13:32 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ – อังคณา สวท. เชียงใหม่