อำเภอแม่ริม เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริมและกาชาดแม่ริม พบสินค้า 5 ดาวมากมาย

  
    อำเภอแม่ริม เตรียมจัดงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริมและงานกาชาดแม่ริม ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
นางสาวนิติยา พงษ์พานิช ปลัดอำเภอแม่ริม รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริมและงานกาชาดแม่ริม ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 ณ แม่ริมพลาซ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงาน จะมีการประกวดธิดาแม่ริม การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าระดับ 5 ดาว เช่น ผ้าปักทอ น้ำผึ้งสุภา สบู่น้ำผึ้ง มาจัดจำหน่ายในรูปแบบกาดมั่ว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่ริม และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับความงดงาม ของศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเส้นทางแม่ริม-สะเมิง ซึ่งมีฟาร์มกล้วยไม้ ฟาร์มเสือ ฟาร์มลิง ปางช้าง ฟาร์มงู สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และสถานที่ที่กำลังมีชื่อเสียงอย่างม่อนแจ่มด้วย
ทั้งนี้อำเภอแม่ริม ได้ร่วมจัดในงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2554 ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
9 ธันวาคม 2554 , 14:09 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-นริศรา-อังคณา สวท. เชียงใหม่