ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี วันที่ 10 ธันวาคมนี้

  
    ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงและจันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดี วันที่ 10 ธันวาคมนี้ พลาดไม่ได้
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในวันที่ 10 ธันวาคม 2554 ถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ส่งท้ายปี 2554 โดยเริ่มเกิดจันทรุปราคาเงามัว เวลา 18.33 น. เกิดจันทรุปราคาบางส่วน เวลา 19.46 น. จันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 21.06 น. กึ่งกลางจันทรุปราคา เวลา 21.31 น. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 21.57 น. สิ้นสุดจันทรุปราคาบางส่วน เวลา 23.17 น. และ สิ้นสุดจันทรุปราคาเงามัว เวลา 24.30 น. ซึ่งครั้งนี้จันทรุปราคาเต็มดวงยาวนานถึง 51 นาที ขณะที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามืดของโลกเต็มดวง จะมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐทั้งดวง สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ ทางทิศตะวันออกสูงจากเส้นขอบฟ้าประมาณ 40 องศา ขณะเกิดจันทรุปราคาดวงจันทร์จะเคลื่อนที่ผ่านทางตะวันออกของกลุ่มดาววัว อยู่ห่างจากดาวอัลดีบาแรนในกลุ่มดาววัว ประมาณ 9 องศา และอยู่ห่างดาวอัลเนธ ของกลุ่มดาวสารถี ประมาณ 5 องศา ในหลายภูมิภาคทั่วโลกก็จะสังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้เช่นกัน ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ
จันทรุปราคา คือ ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก หรืออยู่หลังโลกเมื่อมองจากดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์จันทรุปราคาจะเกิดในช่วงดวงจันทร์เต็มดวง หากดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวง เรียกว่า จันทรุปราคาเต็มดวง หากดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในเงามืดของโลกบางส่วน จะเรียกว่า จันทรุปราคาบางส่วน
ครั้งนี้ยังมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาของดาวพฤหัสบดีเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งทางดาราศาสตร์ที่เกิดขื้นในช่วงเวลาเดียวกับจันทรุปราคาครั้งนี้ ซึ่งหาชมได้ยากมาก โดยเกิดจากดวงจันทร์ไอโอของดาวพฤหัสบดี โคจรเข้าไปในเงามืดของดาวพฤหัสบดี ทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ไอโอค่อยๆ เคลื่อนที่หายเข้าไปหลังดาวพฤหัสบดี ในเวลา 18.12 น. และเคลื่อนที่ออกจากเงามืดของดาวพฤหัสบดีในเวลา 21.22 น. อย่างไรก็ตามการสังเกตปรากฏการณ์จันทรุปราคาบนดาวพฤหัสบดีนี้ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเนื่องจากดาวพฤหัสบดีอยู่ไกลโลกมาก จึงต้องมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีกำลังขยายตั้งแต่ 50 เท่า ขึ้นไปเท่านั้น สำหรับการชมปรากฏการณ์ครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดสถานที่ไว้ ณ ลานร่ม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
 
9 ธันวาคม 2554 , 15:03 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่